Індивідуальне завдання №1. 1. Скласти економіко-математичну модель ЗЛП

1. Скласти економіко-математичну модель ЗЛП. Меблева фабрика випускає крісла двох видів. На виготовлення крісла І виду витрачається 2 м2 дощок, 0,8 м2 оббивочної тканини і 2 людино-години, а на виготовлення крісла другого виду, відповідно, 4 м2, 1,25 м2, 1,75 людино-години. Відомо, що ціна одного першого виду становить 150 у.г.о., а другого виду – 200 у.г.о. Скільки крісел кожного типу потрібно випустити, щоб прибуток від випущеної продукції був максимальний, якщо фабрика має в наявності 4400 м дощок, 1500 м2 оббивочної тканини і може затратити 3200 людино-годин робочого часу на виготовлення цієї продукції?

2. Розв’яжіть графічним методом ЗЛП:

2.1. = 5x1 + 6x2 - 27®(extr) за умов 2.2. F= 2x1 + 3x2 + 10®(extr) за умов Індивідуальне завдання №1. 1. Скласти економіко-математичну модель ЗЛП

3. У наведеній задачі виконати такі дії:

3.1. записати математичні моделі прямої та двоїстої задач;

3.2. симплекс-методом визначити оптимальні плани прямої та двоїстої задач, подати їх економічний аналіз;

3.3. визначити статус ресурсів, що використовуються для виробництва продукції, та рентабельність кожного виду продукції;

3.4. обчислити інтервали стійкості двоїстих оцінок стосовно зміни запасів дефіцитних ресурсів;

3.5. розрахувати інтервали можливих змін ціни одиниці рентабельної продукції.

Підприємство виготовляє продукцію чотирьох видів з трьох видів ресурсів. Економічні показники виробництва наведено в таблиці. Визначити такий план виробництва продукції всіх видів, який забезпечить підприємству найбільший дохід.

Ресурс Норма витрат на одиницю продукції за видами Запас ресурсу
А В Індивідуальне завдання №1. 1. Скласти економіко-математичну модель ЗЛП С Д
Ціна одиниці продукції (ум.од.)

4. Розв’яжіть транспортну задачу.

;


documentalzbyzp.html
documentalzcgjx.html
documentalzcnuf.html
documentalzcven.html
documentalzdcov.html
Документ Індивідуальне завдання №1. 1. Скласти економіко-математичну модель ЗЛП