Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страница

A) Иран

B) Парсы

C) Араб

D) ағылшын

E) француз

********************************

105.1 Иран тілінде жазылған эпиграфиялық және нормативті деректер деп нені атайды?

A) Орта Ирандық деректер

B) Қытай деректері

C) Ежелгі және орта ғасыр деректері

D) Араб деректері

E) парсы деректері

********************************

106.1 Орта Ирандық деректерде қай дін сипатталады?

A) христиан

B) манихейлік

C) ислам

D) зараостризм

E) будда

********************************

107.1 Орта Ирандық деректерді неше түрге бөлеміз?

A) 6

B) 5

C) 4

D) 3

E) 2

********************************

108.1 Орта парсы тілінде «Әлеуметтану» дегенді не білдіреді?

A) Бундахишн

B) Деккарт

C) Қасиетті Вираздың о дүниеге барып келуі

D) аутенттік дерек

E) барлығы дұрыс

********************************

109.1 Көптомды, энциклопедиялық «Авестаның» бөлімдерінің бірі болып табылатын Деккарт бөлімі қай тілден аударылған?

A) Иран

B) Латын

C) а Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страницағылшын

D) парсы

E) түрік

********************************

110.1 Сасанид әулетінің билікке келу аңызы нешінші ғасырды қамтиды?

A) XII ғ.

B) XIII ғ.

C) XIV ғ.

D) XV ғ.

E) XVI ғ.

********************************

111.1 Геродоттың «Тарих» кітабы неше кітаптан тұрады?

A) 9

B) 8

C) 7

D) 6

E) 5

********************************

112.1 Геродоттың «Тарих» еңбегінің нешінші кітабында Қазақстан жайлы жазылған?

A) 9

B) 8

C) 7

D) 6

E) 4

********************************

113.1 «Тарих» атасы-

A) Страбон

B) Ктесий

C) Геродот

D) Птоломей

E) Плиний

********************************

114.1 «Тарих» еңбегінің авторы?

A) Страбон

B) Геродот

C) Плиний

D) Птоломей

E) Ктесий

********************************

115.1 «Парсы тарихы» еңбегінің авторы?

A) Страбон

B) Геродот

C) Плиний

D) Ктесий

E) Птоломей

********************************

116.1 Геродоттың еңбегі?

A) «Иллиада»

B) «Одиссея»

C) «География»

D) «Тарих»

E) «Парсы тарихы»

********************************

117.1 Ктесийдің еңбегі?

A) «Иллиада»

B) «Одиссея»

C) «География»

D Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страница) «Тарих»

E) «Парсы тарихы»

********************************

118.1 Диадордың мемуары нешінші ғасырға жатады?

A) Б.з. І ғ.

B) Б.з. ІІ ғ.

C) Б.з.д. І ғ.

D) Б.з.д. ІІІ ғ.

E) ІІ ғ.

********************************

119.1 Плинийдің мемуары нешінші ғасырға жатады?

A) Б.з. І ғ.

B) Б.з. ІІ ғ.

C) Б.з.д. І ғ.

D) Б.з.д. ІІІ ғ.

E) ІІ ғ.

********************************

120.1 Антикалық деректерге жататын мемуардың авторы?

A) Геродот

B) Плиний

C) Птоломей

D) Страбон

E) Клавдий Элиан

********************************121.1 Орта Азия мен Қазақстанның аудандарын сақ даласы мен Скифияны Еділден бастап Балқашқа дейінгі жерді сипаттаған кім?

A) Птоломей

B) Геродот

C) Плиний

D) Ктесий

E) Страбон

********************************

122.1 Қазақстан тарихы деректері пәніні Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страницаң негізгі міндеті?

A) деректердің шынайылығын анықтау

B) деректердің заңдылығын анықтау

C) деректердің түрін зерттейді

D) деректердің мазмұнын зерттейді

E) деректердің, шынайылығын және заңдылығын анықтау және Қазақстан тарихына қажеттілігін пайдалану

********************************

123.1 Қазақстан тарихы деректері пәнінің екінші негізгі міндеті?

A) теориялық зерттеу

B) практикалық зерттеу

C) сарамандық зерттеу

D) мазмұнын ашу

E) басқа тарихи деректермен салыстыру

********************************

124.1 Қазақстан деректану пәнінің қалыптасуында басты рөлді кім атқарды?

A) Рашид ад-Дин

B) Мұхамед Хайдар Дулати

C) Шоқан Уәлиханов

D) Сүлейменов, Атабаев

E) барлық жауап дұрыс

********************************

125.1 Кеңес Үкіметі дәуірінде деректанулық бағаға Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страница рұқсат болмағандықтан, орыстардың зерттеулері ғана қолданылған. Кімдердің еңбектері қолданылды?

A) А.Левшин

B) Радлов

C) Вельяминов-Зернов

D) барлығы

E) дұрыс жауабы жоқ

********************************

126.1 Ежелгі Қазақстан тарихы бойынша негізгі деректер қандай тілде жазылған?

A) ежелгі парсы, қытай

B) ежелгі грек, латын

C) ежелгі түрік, араб

D) түркі

E) барлығы

********************************

127.1 Ежелгі Қазақстан тарихы деректері қандай міндет атқарады?

A) зерттеу

B) білім беру

C) практикалық

D) теориялық

E) ақпараттық

********************************

128.1 Қазақстан тарихын қай кезден бастап зерттеуге мүмкіндік береді?

A) 2,5 мың жыл бұрын

B) 1,5 мың жыл

C) 1 мың жыл бұрын

D) 2 мың жыл

E) 3,5 мың жыл

********************************

129.1 Ең ежелгі Қазақстан Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страница бойынша дерек қандай?

A) Рашид ад-Дин

B) Ксеркс

C) Бехистун

D) Мұхамед Хайдар Дулати

E) Атабаев

********************************

130.1 Бехистун жазбаларында қандай оқиға сипатталады?

A) Дарий І өмірі

B) А.Македонскийдің жорықтары

C) Ксркс пен Дарий І жорықтарының сипаты

D) Ксеркс жорықтары

E) Ксеркстің қызметі

********************************

131.1 Дарий І мен Ксеркс патшалардың жорықтары қандай тарихи шығармада жазылған?

A) Ксеркс жазбасы

B) Бехистун жазбалары

C) Авестада

D) Орта Ирандық деректерде

E) Антикалық деректерде

********************************

132.1 Дарий І жорығы қай кезеңді қамтиды?

A) 680-420 жж.

B) 580-520 жж.

C) 480-320 жж.

D) 522-486 жж.

E) 440-428 жж.

********************************

133.1 522-486 жж. қамтыған жорықтарды кім жүргізді?

A) Ксеркс

B) Дарий І

C) Дарий ІІ

D) Соломон

E) Кир

********************************

134.1 Ксеркстің жорығы қай кезе Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страницаңді қамтиды?

A) 680-420 жж.

B) 580-520 жж.

C) 486-465 жж.

D) 522-486 жж.

E) 440-428 жж.

********************************

135.1 486-465 жж. болған жорықтарды кім жасаған?

A) Ксеркс

B) Дарий І

C) Дарий ІІ

D) Соломон

E) Кир

********************************

136.1 Үш тілде жазылған тарихи жазба?

A) Рашид ад-Дин

B) Ксеркс

C) Бехистун

D) Мұхамед Хайдар Дулати

E) Атабаев

********************************

137.1 Бехистун жазбалары неше тілде жазылған?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 2

E) 3

********************************

138.1 Бехистун жазбалары қай тілде жазылған?

A) ежелгі парсы

B) элам

C) аккад

D) ежелгі парсы, элам, аккад

E) ежелгі латын, түркі

********************************

139.1 Ежелгі парсы, элам, аккад тілдерінде жазылған шығарма:

A) Рашид ад-Дин

B) Ксеркс

C) Бехистун

D) Мұхамед Хайдар Дулати

E) Страбон

********************************

140.1 Бехистун жазбаларындағы ең құнды мәлімет Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страница?

A) Дарий І жорықтары

B) Дарий ІІ жорықтары

C) Ксеркс жорықтары

D) Кир жорықтары

E) А.Македонский жорықтары

********************************

141.1 Бехистун жазбаларында тиграхауда сақтары Қазақтстанның қай жерлерін мекендегенін көрсетеді?

A) Оңтүстік Қазақстан

B) Шығыс Қазақстан

C) Батыс және Шығыс Қазақстан

D) Шығыс және Оңтүстік Қазақстан

E) Батыс Қазақстан

********************************

142.1 Бехистун жазбаларында Қазақстанның Шығыс және Оңтүстік өңірлерін қандай тайпалар мекендеген деп көрсетеді?

A) Парадарайа сақтары

B) тиграхауда сақтары

C) хаомаварга сақтары

D) үйсіндер

E) скифтер

********************************

143.1 Қазақстанның Шығыс және Оңтүстік бөліктерін тиграхауда сақтары Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страница мекендегенін көрсететін деректер кімнің еңбектерінде кездеседі?

A) Рашид ад-Дин

B) Ксеркс

C) Бехистун

D) Мұхамед Хайдар Дулати

E) Атабаев

********************************

144.1 Бехистун жазбалары бойынша Хаомаварга сақтары қай жерлерді мекендеген?

A) Оңтүстік Қазақстан

B) Иран

C) Ирак

D) Ирак, Ауғанстан

E) Ауғанстан

********************************

145.1 Бехистун жазбаларында Ауғанстан, Иран жерін мекендеген тайпалар?

A) Парадарайа сақтары

B) тиграхауда сақтары

C) хаомаварга сақтары

D) үйсіндер

E) скифтер

********************************

146.1 Ауғанстан, Иран жерлерін хаомаварга сақтары мекендегені жайлы қай деректерден мәлімет аламыз?

A) Рашид ад-Дин

B) Ксеркс

C) Бехистун

D) Мұхамед Хайдар Дулати

E) Атабаев

********************************

147.1 «Дэвы» деген өлеңдер кімнің жазбаларда кездеседі?

A) Рашид ад-Дин

B) Ксеркс

C) Бехистун

D) Мұхамед Хайдар Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страница Дулати

E) Атабаев

********************************

148.1 Ксеркс жазбасында кімнің жүргізген діни реформасы сипатталады?

A) Рашид ад-Дин

B) Ксеркс

C) Бехистун

D) Мұхамед Хайдар Дулати

E) Атабаев

********************************

149.1 «Дэвы» өлеңдерінде қандай дінге анықтама беріледі?

A) ислам

B) манихей

C) будда

D) христиан

E) зараостризм

********************************

150.1 Ксеркс жазбасы бойынша парсы тілінің диалектінде Қазақстанның қай бөлігіндегі қазақтар сөйледі?

A) Оңтүстік

B) Солтүстік

C) Батыс

D) Шығыс

E) Орталық

********************************

151.1 Ксеркс жазбасы бойынша Қазақстанның Оңтүстігін мекендеген қазақтар қай тілдің диалектісінде сөйлеген?

A) Араб

B) Грек

C) Славян

D) Латын

E) Парсы

********************************

152.1 Птоломейдің жазған еңбегі?

A) «Тарих»

B) «География»

C) « Греция тарихы»

D) «Шынайы ой»

E) «Одиссей»

********************************

153.1 Орта Ирандық деректерді неше түрге Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страница бөлуге болады?

A) 6

B) 5

C) 4

D) 3

E) 2

********************************

154.1 Геродоттың жазған «Тарих» кітабы неше кітаптан тұрады?

A) 9

B) 8

C) 7

D) 6

E) 5

********************************

155.1 Антик тарихнамасының бір өкілін ата

A) П.Карпини

B) Рубрук

C) Геродот

D) Татищев

E) Рычков

********************************

156.1 Геродот Қазақстан территориясын мекендеген қандай тайпалар жайлы өз еңбегінде сөз етті?

A) Қарахан

B) Үйсін

C) Андроновтықтар

D) Сақтар

E) Ұйғырлар

********************************

157.1 Сақтар туралы алғашқы мәліметті кім берді?

A) Геродот

B) Аристотель

C) Страбон

D) Тацит

E) Тит Ливит

********************************

158.1 Қазақстан тарихын дәуірлеудің негізі не болды?

A) кезең

B) дәуір

C) уақыт

D) оқиға

E) жорықтар

********************************

159.1 Батыстық тарихи ойда неше формация бар?

A) 7

B Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страница) 6

C) 5

D) 4

E) 3

********************************

160.1 «Патриархалдық-феодалдық» деп Қазақстанда бұрын қандай формация аталды?

A) алғашқы қауымдық құрылыс

B) құлиеленушілік

C) феодализм

D) капитализм

E) социализм

********************************

161.1 «Персия тарихы» кімнің еңбегі?

A) Геродот

B) Птоломей

C) Страбон

D) Ктесий

E) Гомер

********************************

162.1 Ктесийдің жазып кеткен еңбегі?

A) «Персия соғысы»

B) «Сақ тайпалары»

C) «Тарих»

D) «География»

E) «Персия тарихы»

********************************

163.1 Кімді «Тарихи романның авторы» деп атайды?

A) Геродот

B) Птоломей

C) Страбон

D) Гомер

E) Ктесий

********************************

164.1 Кейінгі авторлар Ктесийді қалай атаған?

A) Тарихи әңгіменің авторы

B) тарихи романның авторы

C) тарихтың атасы

D) тарихи шежіренің атасы

E) ж\дұрыс жауабы жоқ

********************************

165.1 Қандай автордың шығармаларынан анахронизм сарынын байқауға болады?

A) Геродот

B) Птоломей

C) Страбон

D Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страница) Гомер

E) Ктесий

********************************

166.1 Каспий теңізін тұйық бассейн емес, мұхит шығанақ деп санаған кім?

A) Геродот

B) Птоломей

C) Страбон

D) Гомер

E) Ктесий

********************************

167.1 Птоломей еңбегін қалай атайды?

A) Персия соғысы

B) Сақ тайпалары

C) Тарих

D) География

E) Персия тарихы

********************************

168.1 Этникалық тарихты зерттеудің жаңа әдісін кім енгізді?

A) А.Левшин

B) Ш.Уәлиханов

C) Татищев

D) В.Григорьев

E) Л.Гумилев

********************************

169.1 Л.Гумилев бойынша этностың қалыптасуына не әсер етті?

A) қоршаған орта

B) табиғат

C) өткен өмір

D) пассионарлық энергия

E) күн шуағы

********************************

170.1 Антик елдеріне көрші елдердің географиялық жағдайын зерттеген кім?

A) Страбон

B) Геродот

C) Плиний

D) Ктесий

E) Птоломей

********************************

171.1 Рим зерттеушілерінің ерекшелігі?

A) тарихи таным өзара байланыстылықты сақтайды

B Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страница) мораль бағыты Рим империясын жоғарылатады

C) еркіндік идеясы

D) ұлттық тарих тұжырымдамасы

E) барлығы дұрыс

********************************

172.1 «Манас» жырын қағазға түсірген кім?

A) А.Байтұрсынов

B) Ш.Уәлиханов

C) Ы.Алтынсарин

D) А.Құнанбаев

E) М.Жұмабаев

********************************

173.1 Тарих ғылым ретінде қай ғасырда қалыптасты?

A) XV ғ.

B) XVI ғ.

C) XVII ғ.

D) XVIII ғ.

E) XIX ғ.

********************************

174.1 Тарих ғылым ретінде қалыптасқанға дейін тарихи жылнамаларға ненің әсері күшті болды?

A) проведенционализм

B) идеология

C) патша

D) тылсым бір күш

E) қоғамдық ой

********************************

175.1 Қазақстан тарихы тарихнамасының неше қызметі бар?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

********************************

176.1 ХІХ ғ. ІІ жартысында қоғамдық өмірде үлкен өзгеріс болды. Қандай Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страница идея дамыды?

A) демократиялық

B) ғылыми

C) социалистік

D) діни

E) пролетарлық

********************************

177.1 Шығыс әдебиетінде үш халықты қалай атайды?

A) орыс

B) қырғыз

C) өзбек

D) қазақ

E) ноғай

********************************

178.1 «Бехистун жазбасы» атты шығарма неше тілде жазылған?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 2

E) 3

********************************

179.1 Бехистун жазбалары қай тілдерде жазылған?

A) ежелгі парсы

B) элам

C) аккад

D) А,В,С жауаптары

E) ежелгі түркі

********************************

180.1 486-465 жж. жорықтарды кім жасаған?

A) Ксеркс

B) Дарий І

C) Дарий ІІ

D) Соломон

E) Кир

********************************

181.1 Ф.Миллердің басты еңбегі?

A) «Судебник»

B) «Русская правда»

C) «Сібір тарихы»

D) «Тарих»

E) «Қазақстан»

********************************

182.1 «Қазақ КСР тарихы» неше томнан тұрады?

A) 2

B Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страница) 3

C) 4

D) 5

E) 6

********************************

183.1 Қазақстан жайында ең алғашқы жазғандар?

A) Қытай деректері

B) Араб деректері

C) Антик деректері

D) Орыс деректері

E) Үйсін жазбалары

********************************

184.1 Компелятивті сипатта болған деректер:

A) Қытай деректері

B) Араб деректері

C) Антик деректері

D) Орыс деректері

E) Үйсін жазбалары

********************************

185.1 Ең алғашқы Қазақстан халықтары туралы жазған Қытай тарихшысы

A) Чжан Цян

B) Сыма Цян

C) Бань Гу

D) Оуян Сю

E) Фань Е

********************************

186.1 Сыма Цянның еңбегі қалай аталады?

A) «История ранных Хань»

B) «Исторические записи»

C) «Новая история династии Тань»

D) «Цян Хань Цзу»

E) «Цин Ши Гао»

********************************

187.1 «Исторические записи» еңбегінің авторы

A) Чжан Цян

B) Бань Гу

C) Оуян Сю

D) Сыма Цян

E) Фань

********************************

188.1 «Старая история Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страница династии Тань» және «Новая история династии Тань» еңбектерінің авторы?

A) Чжан Цян

B) Бань Гу

C) Оуян Сю

D) Сыма Цян

E) Фань

********************************

189.1 Қытай деректерінде қай кезден бастап Қазақстан жайлы мәліметтер кездесе бастады?

A) б.з.д. І м.ж.

B) б.з.д. ІІ м.ж.

C) б.з.д. ІІІ м.ж.

D) б.з. ІІ ғ.

E) ІІІ ғ.

********************************

190.1 Қытай деректерінің ең ежелгісі қай уақытқа жатады?

A) б.з.д. 103-102 жж.

B) б.з.д. 104-101 жж.

C) б.з.д. 103-101 жж.

D) б.з.д. 104-100 жж.

E) б.з.д. 104-102 жж.

********************************

191.1 Қай жылдары Император Уди билікте болды?

A Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страница) б.з.д. 140-86 жж.

B) б.з.д. 140-90 жж.

C) б.з.д.140-97 жж.

D) б.з.д. 140-130 жж.

E) б.з.д. 140-120 жж.

********************************

192.1 Үйсіндердің әскери саны, қаруы, салт-дәстүрі мен киімдеріне көңіл бөлген Қытай тарихшысы:

A) Чжан Цян

B) Сыма Цян

C) Бань Гу

D) Оуян Сю

E) Фань

********************************

193.1 Қытай тарихшысы Чжан Цянді қай халықтың салт-дәстүрі, әскери саны, киімдері қызықтырды және оған көңіл бөлді?

A) сарматтар

B) ғұн

C) үйсін

D) қаңлы

E) қыпшақ

********************************

194.1 Бичурин әсіресе, қай қытай тарихшысының жазбаларын аударған?

A) Сыма Цян

B) Бань Гу

C) Оуян Сю

D) Чжан Цян

E) Фань

********************************

195.1 «Ерте Хань тарихы Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страница» еңбегінің авторы?

A) Чжан Цян

B) Сыма Цян

C) Фань

D) Оуян Сю

E) Бань Гу

********************************

196.1 Бань Гу еңбегі қытай тарихындағы неше әулеттің тарихын қамтиды?

A) 25

B) 26

C) 27

D) 28

E) 29

********************************

197.1 Бань Гудің «Ерте Хань тарихы» еңбегі қай кезеңнен басталады?

A) б.з.д. І ғ.

B) б.з.д. ІІІ ғ.

C) б.з.д. ІІ ғ.

D) б.з. І ғ.

E) б.з. ІІІ ғ.

********************************

198.1 Бань Гу қай еңбегінде Қытайдың 26 әулетінің тарихын сипаттап жазды?

A) «История ранных Хань»

B) «Исторические записи»

C) «Новая история династии Тань»

D) «Цян Хань Цзу»

E) «Цин Ши Гао»

********************************

199.1 «Ерте Хань тарихы» еңбегінің нақтылы Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страницағына б.з.д. V ғ. қай қытай тарихшысы өз үлесін қосты?

A) Чжан Цян

B) Сыма Цян

C) Фань

D) Оуян Сю

E) Бань Гу

********************************

200.1 «Ерте Хань тарихы» еңбегінің нақтылығына қытай тарихшысы Фань өз үлесін қашан қосты?

A) б.з.д. VIII ғ.

B) б.з.д. VII ғ.

C) б.з.д. VI ғ.

D) б.з.д. V ғ.

E) б.з.д. IV ғ.

********************************

201.1 «Тань әулетінің ескі тарихы» еңбегінің авторы?

A) Чжан Цян

B) Сыма Цян

C) Фань

D) Оуян Сю

E) Бань Гу

********************************

202.1 «Тань әулетінің ескі тарихы» еңбегі неше тараудан тұрады?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

********************************

203.1 Оуян Сю қай еңбекті Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страницаң авторы?

A) «Ерте Хань тарихы»

B) «Тань әулетінің ескі тарихы»

C) «Тань әулетінің жаңа тарихы»

D) «Цин Ши Гао»

E) «Цян Хань Цзу»

********************************

204.1 Сюан Цзян қай еңбектің авторы:

A) «Ерте Хань тарихы»

B) «Тань әулетінің ескі тарихы»

C) «Тань әулетінің жаңа тарихы»

D) «Цин Ши Гао»

E) «Чан Чунның батысқа жасаған саяхаты»

********************************

205.1 «Чан Чунның батысқа жасаған саяхаты» атты кітапты қай қытай тарихшысы жазды?

A) Чжан Цян

B) Сыма Цян

C) Фань

D) Сюан Цзян

E) Бань Гу

********************************

206.1 Қидан билеушілері тобынан шыққан, қытай ғалымы Елюй Чцзай қай еңбектің авторы?

A) «Батыс саяхаты»

B) «Тань әулетінің ескі тарихы»

C Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страница) «Тань әулетінің жаңа тарихы»

D) «Цин Ши Гао»

E) «Чан Чунның батысқа жасаған саяхаты»

********************************

207.1 «Батыс саяхаты» еңбегінің авторы?

A) Чжан Цян

B) Елюй Чуцзай

C) Фань

D) Сюан Цзян

E) Бань Гу

********************************

208.1 «Ежелгі замандағы Орта Азияны мекендеген халықтар туралы» 3 томдық жинақтың авторы кім?

A) Я.Бичурин

B) В.Татищев

C) А.Тевкелев

D) П.Рычков

E) И.Левшин

********************************

209.1 Я.К.Бичуриннің «Ежелгі замандағы Орта Азияны мекендеген халықтар туралы» атты жинағы қай жылы жарық көрді?

A) 1850 ж.

B) 1851 ж.

C) 1852 ж.

D) 1853 ж.

E) 1854 ж.

********************************

210.1 Я.К.Бичуриннің «Ежелгі замандағы Орта Азияны мекендеген халықтар туралы Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страница» атты жинағы қай қалада жарық көрді?

A) Мәскеуде

B) Санкт-Петербургте

C) Алматыда

D) Омбыда

E) Орынборда

********************************

211.1 Қай ғалым өз еңбегінде Чжан Цян, Сымо Цзянь, Сюан Цзян еңбектерінің аудармасын ұсынады?

A) Я.Бичурин

B) В.Татищев

C) А.Тевкелев

D) П.Рычков

Дата добавления: 2015-09-30; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав


documentalznivx.html
documentalznqgf.html
documentalznxqn.html
documentalzofav.html
documentalzomld.html
Документ Қазақстан тарихы бойынша деректер 2 страница