Замки типів ЗШК та ЗУК використовують для з'єднання бурильних труб ВК, а ЗУК – тільки для труб НК.

Розглянемо детальніше дані типи труб.

• Бурильні труби ВК з висадженими всередину кінцями і конічними стабілізуючими поясками і накрученими зам­ками по трубній конічній різьбі трапецієподібного профілю — тип 3 (рис. 5.12,а).

Труби ВК характеризуються підвищеною у порівнянні з трубами В втомною міцністю з'єднання «труба—замок», а також підвищеною статичною міцністю на розрив за рахунок заміни типу з'єднання. Такі труби випускаються діаметрами: 89,0; 101,6; 114,3;127,0; 139,7 мм.

• Бурильні труби НК з висадженими назовні кінцями і конічними стабілізуючими поясками і накрученими зам­ками по трубній конічній різьбі трапецієподібного профілю — тип 4 (рис. 5.12,б).

Труби НК також характеризуються підвищеною у порівнянні з трубами Н втомною міцністю з Замки типів ЗШК та ЗУК використовують для з'єднання бурильних труб ВК, а ЗУК – тільки для труб НК.'єднання «труба—замок». Такі труби випускаються діаметрами: 73,0; 89,0; 101,6; 114,3 мм.

Рисунок 5.12 − Бурильні труби із стабілізуючими поясочками: а) ВК; б) НК.

1 - замкова муфта; 2 – замкова різьба типу ЗС; 3 - внутрішній упорний уступ; 4 - конічна трапецієподібна різьба типу ТТ; 5- внутрішня кільцева виточка;6- висаджений кінець труби;

7 - гладка частина труби; 8 – замковий ніпель; 9 – конічний стабілізуючий поясок.

► Відмінною особливістю з'єднання труб 3 і 4 типів та замків даної конструкції від труб 1 і 2 типів є наявність:

• зовнішнього конічного стабілізуючого поясочка безпосередньо за різьбовою частиною труби, який сприймає частину наванта­ження при знакозмінному згині;

• внутрішніх кільцевих виточок в деталях замка, які забезпечують концентрацію наванта­жень при знакозмінному згині на більшій поверхні, а нев одній площині;

• застосування Замки типів ЗШК та ЗУК використовують для з'єднання бурильних труб ВК, а ЗУК – тільки для труб НК. конічної трапецієподібної різьби типу ТТ (ГОСТ 5286-75, рис. 5.13) з конусністью 1:32, кутом при вершині 30° і кроком 5,08 мм замість трикутної. Це дозволяє підвищити статичну міцність на розрив даного з'єднання в порівнянні із з'єднанням труб 1 і 2 типів.

Рисунок 5.13 − Профіль різьби ТТ..

Примітка.Для особливо складних умов застосовують високоміцні замки ЗШК-178В з межею текучості матеріалу 980 МПа та різьбами підвищеної зносостійкості МК 148x7,257x1:6-ЗШК-178 М (ТУ 26-02-989-84).

► Маркування труб. Труби всіх чотирьох типів випускаються згідно ГОСТ 631-75 із зовнішнім діаметром, товщиною стінки і довжиною, вказаними в табл. 5.3.

Таблиця 5.3 − Розміри труб згідно ГОСТ 631-75

, мм Діаметр труб, мм
60,3 73.0 89.0 101.6 114.3 139.7 168.3
1,2 1,2 1,2 1,3 - -
- - - 1,2 1,2 І 1,2 -
1,2 1,2,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,3 1,2,3
- - - 1,2,3,4 1,2,3,4 1,3 1,2,3
- 1,2,4 1,2,3,4 - 1,2,3,4 - 1,2,3 -
l, м 6; 8; 11,5 11,5

Примітка Замки типів ЗШК та ЗУК використовують для з'єднання бурильних труб ВК, а ЗУК – тільки для труб НК.. Цифри, що стоять на перетині рядків і стовпців, означають типи труб даного діаметру і товщини стінки, що випускаються.

Крім того, випускаються труби типу ВК за ТУ-14-3-713-78 діаметром 139,7 мм і товщиною стінки 9,10,11 мм із сталей груп міцності Д, К, Е .

Згідно ГОСТ 631—75 на бурильні труби та ГОСТ 5286—75 на замкові з'єднання (різьби) встановлені певні вимоги та допустимі відхилення труб по довжині, діаметру, товщині стінки, масі та ін.

Ось деякі з цих положень:• труби типів 1, 2 виготовляються з правою і лівою різьбами, труби типів 3, 4 — з правими різьбами і згідно угоди між споживачем та виготівником — з лівою;

• для збільшення товщини стінок і міцності Замки типів ЗШК та ЗУК використовують для з'єднання бурильних труб ВК, а ЗУК – тільки для труб НК. бурильних труб в нарізаній частині кінці їх висаджуються всередину або назовні;

• труби всіх типів виготовляються завдовжки:

─ 6,8 і 11,5 м — при умовному діаметрі труб 60— 102 мм;

─ 11,5 м — при умовному діаметрі труб 114 — 168 мм.

У партії, що поставляється, допускається до,25% труб завдовжки 8 м і до 8% —довжиною 6 м. З відома споживача допускається виготовлення труб діаметром 114 мм, завдовжки 6 і 8 м. Допускається застосування бурильних труб довжиною 11,5 м, зварених по місцю висадки з двох труб за спеціальними технічними умовами;

• бурильні труби з'єднуються в колону за допомогою замків. Короткі труби (6 м) з різьбами трикутного профілю заздалегідь з'єднуються між собою сполучними муфтами;

• труби типів 1, 2 завдовжки 6, 8 і 11,5 м поставляються без Замки типів ЗШК та ЗУК використовують для з'єднання бурильних труб ВК, а ЗУК – тільки для труб НК. муфт, а за замовленням споживача труби завдовжки 6 і 8 м — в комплекті з муфтами, що нагвинчують вручну;

• допускаються наступні відхилення за розмірами і масою труб:

По зовнішньому діаметру груби, %:

при звичайній точності виготовлення (труби типів 1—4) ....±1

при підвищеній точності виготовлення (труби типів 1, 2) . . .±0,75
Збільшення зовнішнього діаметру за висадженою назовні частиною труб, мм:

типу 2 на довжині не більше 100 мм............ .........<1

типу 4 на довжині не більше 150 мм .........<4

По зовнішньому діаметру муфти (труби типів 1, 2), % .....±1

По товщині стінки труб %:

звичайної точності (труби типів 1—4)......... .......—12,5

підвищеної точності (труби типів 1, 2)........ .......—10

(плюсові відхилення обмежуються масою труб) по діаметру розточування муфти (труби типів 1, 2), мм+1

По найменшому внутрішньому діаметру висадженої частини (труби

типів 1,3), мм Замки типів ЗШК та ЗУК використовують для з'єднання бурильних труб ВК, а ЗУК – тільки для труб НК. ........................ ±1,5

По довжині труб для типів 1—4, м:

завдовжки 6—8 м............................................ +0,6

завдовжки 11,5 м .......................................... +0,9

По довжині муфти, мм... ................................................. ±3

По масі однієї труби, %:

звичайної точності (труби типів 1—4)....................... +9

підвищеної точності (труби типів 1,2) . . .......... +6,5

• овальність і різностінність не повинні виводити розміри труб за граничні відхилення по зовнішньому діаметру і товщині стінки;

• кривизна труб на кінцевих ділянках, рівних одній третині довжини труби, не повинна перевищувати 1,3 мм на 1 м. Загальна кривизна труби (стріла прогинання) на середині довжини труби не повинна перевищувати 1/2000 довжини труби.

Кривизна кінця труби — відношення стріли прогину труби до відстані від місця вимірювання до найближчого кінця труби. Довжина висадки в розрахунок не приймається;

• на зовнішній і внутрішній поверхні труб Замки типів ЗШК та ЗУК використовують для з'єднання бурильних труб ВК, а ЗУК – тільки для труб НК. і муфт не допускаються плени, раковини, розшарування, тріщини і ін;

• допускаються вирубка і зачистка вказаних дефектів тільки уздовж осі труби за умови, що глибина цих вирубок не виводить товщину стінки за граничні мінусові відхилення. Заварка, зачеканення або закладення дефектів не допускається;

•поверхня висадженої частини труби і місце переходу її до тіла труби не повинні мати різких уступів. На внутрішній поверхні перехідної частини висаджених назовні кінців бурильних труб типу 4 всіх діаметрів допускається одне пологе кільцеве незаповнення шириною менше 40 мм, причому найменша товщина стінки в цих місцях повинна бути на 2 мм більше номінальної товщини стінки даного типорозміру труб;

•бурильні замки Замки типів ЗШК та ЗУК використовують для з'єднання бурильних труб ВК, а ЗУК – тільки для труб НК. типів 3Н, ЗШ, ЗУ, ЗШК, ЗУК, ЗЛ та ЗЛК (див. нижче) виготовляються із сталі 40ХН, а типу ЗП — із сталі 40ХМФА.

► Умовне позначення бурильних труб. Умовне позначення бурильних труб вказує на: вид висадки, точність виготовлення (труб типів 1 і 2), умовний діаметр труби, товщину стінки, групу міцності та ГОСТ 631—75. Для труб типів 3 і 4 вказують букву К.


documentalzkmwv.html
documentalzkuhd.html
documentalzlbrl.html
documentalzljbt.html
documentalzlqmb.html
Документ Замки типів ЗШК та ЗУК використовують для з'єднання бурильних труб ВК, а ЗУК – тільки для труб НК.